Disclaimer

Air Cool Yannick - Verwarmen en koelen - Airconditioning, warmtepompen en pelletkachels.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Cool Yannick.
 
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd.
 
Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze website wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Air Cool Yannick is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
 
Voor verwijzingen op deze website naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden, draagt Air Cool Yannick geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.