Persoonlijke levenssfeer

Air Cool Yannick - Verwarmen en koelen - Airconditioning, warmtepompen en pelletkachels.
De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Air Cool Yannick en worden verwerkt in het kader van de commerciële relatie met de klant.
 
Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren. Air Cool Yannick kan in het kader van voormelde doeleinden de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde derde partijen. Op uw verzoek maakt Air Cool Yannick aan u bekend aan welke partij(en) zij de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend gemaakt heeft en voor welk doel deze gegevens gebruikt kunnen worden. U kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 
Air Cool Yannick informeert u dat de onvolledige of foutieve mededeling van de aan u gevraagde persoonsgegevens in het contactformulier op deze website gevolgen kan hebben voor de wijze waarop Air Cool Yannick uw gegevens kan verwerken zonder dat u Air Cool Yannick daarvoor aansprakelijk kunt stellen.
 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verleent u toestemming tot de verwerking ervan voor de hierboven beschreven doeleinde.